Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

PedagogZADANIA PEDAGOGA ORAZ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 1. Koordynowanie działań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron.
 3. Udzielanie porad i wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom w sytuacjach trudnych i problemowych m.in. w formie interwencji, zajęć integracyjnych, dyżurów dla rodziców  oraz szkoleń.
 4. Przeprowadzanie koniecznych działań interwencyjnych.
 5. Utrzymywanie stałego kontaktu z uczniami, rodzicami i nauczycielami w celu monitorowania rozwoju uczniów.
 6. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych.
 7. Wspieranie nauczycieli w dążeniu do realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych.
 8. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność szkoły oraz rozwój uczniów, m.in. poradnie psychologiczno – pedagogiczne, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, sądy rodzinne, policja, straż miejsca, pracownicy socjalni.
 9. Integrowanie społeczności szkolnej.
 10. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych uczniów, nauczycieli i rodziców.
 11. Promowanie wśród młodzieży zdrowych, bezpiecznych i kreatywnych form aktywności (muzycznych, plastycznych, artystycznych oraz sportowych).
 12. Współpraca z doradcą zawodowym oraz koordynowanie działań związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej uczniów.