Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Klasa Sportowa

ZAPRASZAMY DZIECI Z ROCZNIKA 2015 i 2016  DO NASZEJ SZKOŁY

W tym roku po raz pierwszy prowadzimy nabór do klasy o profilu sportowym (piłka nożna + taniec nowoczesny)

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia testów znajdują się w informatorze:

Informator o klasie sportowej (Testy) (PDF 1187 KB)

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

14.02. 22r. – 01.03.22r. 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomsku

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. od 7:00- 15:30.

 

02.03.22r. - 03.03.22r.

·         02.03.22r.  godz. 17:30

·         03.03.22r. godz. 17:00

Przeprowadzenie przez komisję, prób sprawności fizycznej;

·         dla chłopców: Hala pneumatyczna przy ul. Kilińskiego w Radomsku.

·         dla dziewcząt: sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Rolna 65.

07.03 22r.

Przekazanie osobom zainteresowanym  informacji o

zakwalifikowaniu  lub niezakwalifikowaniu się kandydata do kl. sportowej.

08.03.22r.- 09.03.22r.

Potwierdzenie przez rodziców, w formie pisemnej, woli uczęszczania dziecka do klasy sportowej.

10.03.22r.

Podanie do wiadomości informacji o kandydatach przyjętych lub nieprzyjętych do klasy sportowej.

09.05.22r.- 18.05.22

 Postępowanie uzupełniające.

 

 

 

  1. W roku szkolnym 2022/2023  w  Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku zostanie utworzona  I klasa sportowa,  realizująca, oprócz 3 godzin  z podstawy programowej z wychowania fizycznego,  7 godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu:  piłka nożna  dla chłopców  i taniec nowoczesny dla dziewcząt.

 

 1. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie z ramowym przydziałem godzin ustalonym dla klas ogólnych.

 

 1. Do oddziału sportowego  przyjmowani są kandydaci, którzy:
 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowejopieki zdrowotnej,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej dla danego sportu,  w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej, w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe: a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

SZKOŁA ZAPEWNIA:

 1. 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu w tym:
  3 godziny zajęcia klasowe - ogólnorozwojowe
  7 godzin treningu piłki nożnej dla chłopców
  7 godzin treningu tańca nowoczesnego dla dziewcząt
  - Współpraca z klubami sportowymi RAP RADOMSKO i MASS – TEAM
 2. Wyspecjalizowaną kadrę trenerską.
 3. Warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z innymi zajęciami dydaktycznymi.
 4. Pomoc dydaktyczną w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze i inne zgodne z ofertą szkoły).
 5. Bazę treningową: boisko „Orlik”, hala pneumatyczna, sale treningowe w szkole.
 6. Możliwość korzystania z posiłków, które będą dofinansowane przez kluby sportowe.
 7. Opiekę psychologiczno - pedagogiczną.
 8. Opiekę świetlicy szkolnej w godz.7:00- 16:30.
 9. Bezpłatny dowóz uczniów na zewnętrzny obiekt treningowy pod opieką trenera.

 

 

Wnioski / zasady rekrutacji / zasady testów  w tabeli na stronie : https://psp9.radomsko.pl/strona/rekrutacja