Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wkopanie kapsuły czasu

Dnia 04.09.2023r. podczas inauguracji roku szkolnego 2023/2024 posadzono drzewo pamięci (buk) ufundowane przez rodziców ucznia szkoły Państwa Małgorzatę i Jarosława Dąbrówków, wmurowano tablicę pamiątkową ufundowaną przez rodziców ucznia  szkoły Państwa Karolinę i Łukasza Walasów, a wykonaną przez kamieniarza Mirosława Olczyka, wkopano kapsułę czasu, na którą środki pozyskano od sponsorów, rodziców i przyjaciół szkoły.

Dzięki „Kapsule czasu” możliwe jest połączenie Przeszłości z Teraźniejszością, a one razem tworzą pomost ku Przyszłości. Wspólnie staraliśmy się stworzyć wiadomość do przyszłych pokoleń. W „Kapsule czasu” umieszczamy to, co ma związek z naszymi czasami, zainteresowaniami, działaniami. Znajdują się tam się przedmioty używane w naszych czasach oraz pamiątki szkolne  Kapsuły z reguły posiadają „termin przydatności”, czyli sprecyzowany moment, w którym należy je odkopać. Zaplanowaliśmy, by naszą „Kapsułę czasu” otworzyć za 40 lat,na 100 lecie szkoły w roku 2063. Zapewne  wielu z obecnych, już dziś planuje przyjść osobiście w dniu otwarcia kapsuły. A zatem do zobaczenia!?…

 

 

 

ZAWARTOŚĆ KAPSUŁY CZASU:

 

 1. Przesłanie od Dyrekcji Szkoły.
 2. List do potomnych od całej społeczności szkolnej.
 3. Lista pracowników szkoły.
 4. Lista przyjaciół szkoły, którzy wsparli obchody jubileuszu 60-lecia szkoły.
 5. Życzenia dla Jubilatki od uczniów i wiersze o naszej szkole napisane przez uczniów.
 6. Prezentacja multimedialna o szkole i osiągnięciach uczniów umieszczone na nośniku pendrive.
 7. Zarys historyczny szkoły.
 8. Pamiątkowe zdjęcia: dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, budynku szkoły, zabytków, urzędów, ważnych miejsc i obiektów w mieście Radomsko.
 9. Lista znanych osób, pochodzących z Radomska, którzy w ostatnich latach osiągali sukcesy. Są to politycy, sportowcy, pisarze, celebryci.

10.Przedmioty używane w naszych czasach oraz pamiątki szkolne:

 • Okulary i zegarek pani dyrektor Doroty Przybek.
 • Długopis, ołówek oraz pendrive z pozdrowieniami z 2023r. od pani wicedyrektor Renaty Bagińskiej-Poteralskiej.
 • Wydanie „Gazety Radomszczańskiej” nr 32 z dnia 10 sierpnia 2023r.
 • Wydanie czasopisma uczniów „Dziewiątka” z lutego 2020r.
 • Złoty medal absolwenta – przyznawany uczniom klas 8, którzy uzyskali średnią ocen 5,50; wynik z egzaminu ósmoklasisty powyżej 80%, posiadają szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych oraz uzyskali wzorowe zachowanie.
 • Kreda do pisania na tablicy.
 • Sterylna maseczka ochronna używana podczas pandemii Covid 19. Podobnie jak w całym kraju, nasza szkoła zmagała się z trudnościami związanymi ze światową pandemią koronawirusem COVID-19. Pandemia trwała od 20 marca 2020 do 15 maja 2022 roku w Polsce obowiązywał stan epidemii. Do 30.06.2023r. zmagaliśmy się z zagrożeniem epidemicznym. W tym czasie okresowo pracowaliśmy zdalnie. Natomiast praca stacjonarna wymagała wprowadzenia dodatkowych zachowań utrzymywania czystości i higieny. Do 30 czerwca 2023roku odnotowano w całej Polsce 6 517 852 przypadków zakażenia i zarejestrowano 119 626 zgonów.
 • Brelok pamiątkowy -W 2009/2010 roku szkoła brała udział w projekcie UM Radomsko „Golden Ideas Of Creativity” pomiędzy węgierskim miastem Mako, niemieckim Offenbach, angielskim Lincoln i ukraińskim Voznesensk. Wynikiem uzyskanych kontaktów był projekt wymiany uczniowskiej Comenius „Młodzi Obywatele Europy” realizowany w latach 2013-2015 pomiędzy ZSG 5 i angielską szkołą Sir John Gleed z miasta Spalding.
 • Statuetka pamiątkowa „With Appreciation” Rami Porat Ort Kirjat Bialik. (We wrześniu 2019 roku po raz kolejny młodzież z Izraela wraz z opiekunami przyjechała do Radomska z partnerskiego miasta Kirjat Bialik. Przyjechali w ramach wymiany uczniowskiej i zamieszkali u polskich rodzin, również naszej szkoły.  Zorganizowane zostały liczne spotkania integracyjne. Goście zwiedzali Warszawę, radomszczańskie szkoły. Zorganizowano również wspólne wycieczki na zamek w Olsztynie, do Częstochowy, Wrocławia, Łodzi i Białego Brzegu. Rewizyta odbyła się w grudniu.)
 • Tarcza pamiątkowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 5 w ramach którego funkcjonowała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 i Publiczne Gimnazjum nr 6.
 • Wstążka z barwami Ukrainy, używana na znak solidarności z Ukraińcami, którzy licznie przybyli do Polski, jako uchodźcy z kraju ogarniętego wojną. 24 lutego 2022 roku Rosja zbrojnie napadła na Ukrainę. Inwazja ta była eskalacją konfliktu trwającego od 2014 roku. W naszej szkole od marca 2022 przybyło około 30 uczniów, będących uchodźcami, którzy zostali objęci potrzebną im pomocą, wsparciem i opieką.
 • Mysz komputerowa używana w codziennej pracy nauczyciela, nieodłączna część wyposażenia komputera lub laptopa. Mysz umożliwia poruszanie kursorem po ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni płaskiej. Mysz odczytuje zmianę swojego położenia względem podłoża i wysyła ją w formie danych cyfrowych do komputera, który dokonuje odpowiedniej zmiany położenia kursora na ekranie.
 • Monety obiegowe obowiązujące obecnie w Polsce.
  Przykładowe ceny produktów dla zobrazowania wartości złotego:

- bochenek chleba 5,60 zł
- szynka tradycyjna wędzona 35,00 zł
- mleko z radomszczańskiej spółdzielni mleczarskiej 3,50 zł
- kawa rozpuszczalna NESCAFE 27,00 zł
- papier ksero 25,00 zł.

 • Pieczęć szkoły okrągła, służąca do ostemplowania legitymacji szkolnej.
 • Pieczęć szkoły podłużna, służąca do ostemplowania pism i dokumentów wychodzących.
 • Wzór legitymacji szkolnej dla ucznia oraz karty rowerowej, przyznawanej po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym w szkole z udziałem miejskiej policji.
 • Podstawowe przybory szkolne: myszka korektor, temperówka do ołówków i kredek, spinacze, długopisy, klej silikonowy do klejenia na gorąco z użyciem pistoletu.
 • Kartka z kalendarza.Uroczystość wsadzenia drzewa upamiętniającego Jubileusz 60- lecia szkoły.

To działanie symbolizuje pewną trwałość wokół przemijającej rzeczywistości. Jednoczy uczniów, przypomina im o ważnym wydarzeniu, w którym kiedyś brali udział. Znaczy czas i miejsce tego wydarzenia. Z pewnością przyczynia się do umocnienia więzi ze swoją szkołą.

Drzewa całe swe życie ciągle pozostają w ziemi, z której wyrosły. Zawsze towarzyszą człowiekowi. Ze względu na swą długowieczność, często są niemymi świadkami historii.

Niech zasadzony  buk będzie pamiątką wspaniałej uroczystości, Jubileuszu 60-lecia naszej szkoły.
Niech przyszłym pokoleniom daje świadectwo dzisiejszego święta, naszego szacunku dla przeszłości i teraźniejszości.
Niech w przyszłej swej wielkości i majestacie, świadczy o ważności szkoły, w której wzrastać ma potęga wiedzy jej uczniów.